Leveringsvoorwaarden winkelbestellingen

Hartelijk dank voor de order die U bij ons heeft geplaatst.
Om misverstanden te voorkomen vragen wij u onze leveringsvoorwaarden goed door te nemen. Controleer altijd of de artikelen, de kleuren van de stof, de afmetingen en de aantallen correct op uw orderbevestiging staan. Eventuele wijzigingen dient u binnen 48 uur aan ons te melden.

Levertijd van de meubelen

De levertijd van meubelen bedraagt circa 8-12 weken. Zodra de order compleet is nemen wij contact met u op om een afspraak voor levering te maken. Opgegeven levertermijnen zijn indicatief en kunnen derhalve afwijken van de werkelijke levertijd. Een levertermijn die overschreden wordt geeft geen recht op ontbinding van de koopovereenkomst en/of schadevergoeding.

Indien u uw goederen op een latere afleverdatum wilt ontvangen dan in eerste instantie overeengekomen, dient u dit z.s.m. aan ons door te geven. Wij slaan uw goederen na binnenkomst maximaal 1 maand kosteloos voor u op. Indien uw goederen langer dan 1 maand opgeslagen dienen te worden, zal minimaal 50% van het totale orderbedrag aan ons moeten worden voldaan. Indien uw goederen langer dan 2 maanden door ons moeten worden opgeslagen, dient het volledige orderbedrag te worden voldaan. De maximale opslagperiode is 3 maanden.

Betaling

Bij aflevering dient u de goederen volledig te betalen. Dit kan d.m.v. contante of pin betaling aan onze chauffeurs.
U mag het bedrag ook minimaal 1 dag van te voren in de winkel komen pinnen of overmaken op onze ABNAMRO rekening 40.47.93.908 t.n.v. Flow o.v.v. uw naam.
Indien er bij de aflevering niet betaald kan worden en er geen bewijs van overmaking kan worden overlegd, nemen wij de goederen mee retour en komen de extra bezorg- en opslagkosten, met een minimum van € 75,00 bij een volgende levering voor uw rekening.

Aflevering

Op de dag van levering dient u op het afgesproken dagdeel aanwezig te zijn dan wel ervoor te zorgen dat iemand anders ter plaatse aanwezig is. Wij doen ons uiterste best om op het met u afgesproken tijdstip te komen leveren maar dit kan helaas soms door omstandigheden ook vroeger of later worden dan is afgesproken. Indien u niet aanwezig bent zijn wij genoodzaakt om minimaal € 75,- bezorgkosten voor de tweede bezorging aan u in rekening te brengen.
Bij aflevering dient U de goederen goed te controleren en eventuele beschadigingen direct te melden aan de winkel of aan de bezorgers. Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw klacht z.s.m. zal worden opgelost. Meldingen van beschadigingen aan goederen nadat voor correcte aflevering van de goederen voor akkoord is getekend kunnen wij alleen in uitzonderlijke gevallen aannemen.
Indien er tijdens de aflevering een onvolkomenheid aan een artikel wordt geconstateerd kan nooit een hoger bedrag van de totale koopsom op de betaling worden ingehouden dan in redelijke verhouding staat tot het mankement of de onvolkomenheid.
Mocht bij aflevering blijken dat de goederen niet op een normale wijze naar binnen kunnen worden gebracht, kunnen wij een verhuislift of andere hulpmiddelen inschakelen. De kosten van de lifthuur en eventuele extra bezorgkosten zijn voor uw rekening.

Garantie

Wij geven op de door ons geleverde goederen 3 jaar garantie. Tot één jaar na factuurdatum geldt een garantie op alle reparaties. Tussen 1 en 2 jaar na de aankoop van het product vergoeden wij 2/3 van alle reparaties. Tussen de 2 en 3 jaar na factuurdatum vergoeden wij 1/3 van alle reparaties dan wel vervanging.
Deze garantie komt te vervallen indien er door oneigenlijk gebruik of nalatigheid een gebrek is ontstaan aan het desbetreffende meubelstuk. Verkleuring van gestoffeerde meubelen door lichtinval valt niet onder de garantie. Eigenschappen van hout zijn geen gebreken; hout is een levend materiaal dat afhankelijk is van weersinvloeden en gevoelig is voor grote temperatuurverschillen en luchtvochtigheid. Een afwijkende nervatuur, harskernen, kwasten, scheurvorming en verkleuring tengevolge van lichtinval of luchtvochtigheid vallen derhalve niet onder de garantie.
Pilling ontstaat door losse vezeltjes die gaan klitten. Dit is een verschijnsel dat op den duur verdwijnt. Pilling valt niet onder de garantie.
Op goederen die gekocht zijn met korting wordt geen enkele garantie gegeven. Eventuele reparatie kan tegen kostprijs worden uitgevoerd.